Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Verksamhet Styrelse Styrdokument Stiftare Utredning 1992 Utvärdering 2000 LÄTTLÄST KONTAKT

Verksamhet

Enligt stadgarna har ”Stiftelsen till ändamål att främja forskning och utveckling främst inom områdena läkemedelsinformation, läkemedelsepidemiologi och läkemedelsekonomi”.

 

NEPI är en av de få svenska instanser vars huvuduppgift är att verka för en medicinskt och ekonomiskt bättre användning av läkemedel i praxis. Enligt den utredning som ligger bakom bildandet av NEPI skall detta ske genom forskning och andra studier rörande läkemedelsanvändningen och dess konsekvenser, i samverkan med sjukvården och akademiska institutioner.

 

Ett av NEPI:s huvudmål är att bidraga till att utveckla området läkemedels-epidemiologi såväl som

·        ett forskningsområde, som

·        ett verktyg för uppföljning i hälso- och sjukvården samt samhället i övrigt.

 

Vision

NEPI bidrar till en bättre vård genom att stödja uppföljning och utvärdering av läkemedels användning och effekter i samhället.”

 

NEPI gör detta genom att underlätta kontakter mellan och öka kompetensen hos människor som arbetar med uppföljning och utvärdering av läkemedel inom hälso- och sjukvård, apoteks-verksamhet, universitetsvärld, myndigheter samt läkemedels-företag.

 

Framgångsfaktorer

·     att uppfattas som oberoende av
     omvärlden,

·     ett framgångsrikt och
     strukturerat nätverksbyggande
     med kompetenser i samverkan
     från olika huvudmän,

·     stöd till en bra forsknings-
     verksamhet,

·     en tydlig positionering i debatt, 
           samt 

·     en långsiktigt sund ekonomisk
     bas för stiftelsen.

 

 

tablett