Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Verksamhet Styrelse Styrdokument Stiftare Utredning 1992 Utvärdering 2000 LÄTTLÄST KONTAKT

Styrelse

Styrelsens ledamöter utses för två år i taget. Styrelsen utser själv inom sig ordförande. NEPI:s styrelse består av följande ledamöter:

 

Ordinarie ledamöter

  Utsedd av
Peter Höglund, ordf

Docent, specialist i klinisk farmakolog, Lund

Apotekarsocieteten
Thomas Bradley

Överläkare och med dr, Avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universtetssjukhuset, Huddinge 14186 Stockholm

Svenska läkaresällskapet

Håkan Larsson

Specialist i allmänmedicin

Primärvårdschef, Västerbottens läns landsting.

Svenska läkaresällskapet

Karin Meyer

Farm dr, leg apotekare.

Tidigare bl a Quintiles, AstraZeneca samt Läkemedelsverket

Apotekarsocieteten
Joakim Söderberg

Leg apotekare,
Health Solutions AB,

Stockholm

Apotekarsocieteten
     
Ersättare       
Ylva Böttiger

Professor i klinisk farmakologi, Universitetssjukhuset i Linköping

Svenska läkaresällskapet
Annika Nordén-Hägg Farm dr, leg apotekare.
Apotek Hjärtat
Apotekarsocieteten 

 

 

tablett