Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Verksamhet Styrelse Styrdokument Stiftare Utredning 1992 Utvärdering 2000 LÄTTLÄST KONTAKT

Styrdokument

NEPI:s verksamhet regleras på flera sätt. Stiftelsen är helt oberoende. Styrelsen tillsätts av Apotekarsocieteten (3 pers, 1 suppleant) respektive Svenska läkaresällskapet (2 pers, 1 suppleant). Stiftelsen rapporterar utöver detta till Socialdepartementet.

 

Stadgar

NEPI:s stadgar är vårt grundläggande styrdokument. 

I oktober 2010 beslutade Kammar-kollegium om NEPI:s nya stadgar.

Stadgar 2010 »

Verksamhetsplan

Styrelsen fastställer NEPI:s verksamhetsplan samt konkreta mål för verksamheten. Läs mer under Verksamhet!

Utredning

Inför bildandet av NEPI utreddes behovet av stöd inom uppföljning av läkemedelsområdet.

 

Läs mer här »

Permutation av stiftelsen 2010

I enlighet med regeringens promemoria S2009/10294/HS har Svenska läkare-sällskapet ersatt Apoteket AB.

Läs mer här »

 

 

tablett