Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Verksamhet Styrelse Styrdokument Stiftare Utredning 1992 Utvärdering 2000 LÄTTLÄST KONTAKT

Relation till stiftare

Från och med november 2011 har NEPI två organisationer som är ansvariga för verksamheten. 

Läs mer om förändringarna 2011 »

Utredning / departementspromemoria »

Kammarkollegiums beslut »

De nya stadgarna »

Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning

  • Har drygt 6 000 medlemmar
  • Består av 11 kretsar (lokalföreningar) som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter på mer än 40 platser
  • Är hemvist för 13 vetenskapliga sektioner (specialistföreningar) och 3 intressegrupper
  • Bedriver en omfattande utbildningsverksamhet under namnet Läkemedelsakademin
  • Namnet Apotekarsocieteten ärvdes från den samman-slutning av apoteksinne-havare, som upphörde när apoteken i början av 1970-talet förstatligades.

Läs mer »

 

Svenska läkaresällskapet 

Svenska Läkaresällskapet, stiftat år 1807, är en professionell samman-slutning med syfte att främja medicinsk forskning, utbildning, etik och kvalitet, för utveckling inom hälso- och sjukvården.

  • Svenska läkaresällskapet erbjuder en stimulerande mötesplats med fokus på aktuell debatt inom medicinsk utbildning, forskning, etik, prioriteringar och kvalitet
  • SLS 66 vetenskapliga sektioner, 9 lokala läkaresällskap och 18 associerade föreningar bidrar till verksamheten och medverkar i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård
  • SLS arrangerar bl a den medicinska riksstämman, Berzeliussymposier och Läkardagarna i Örebro
  • SLS är politiskt och fackligt obundet och arbetar för förbättrad hälsa och sjukvård

Läs mer »

 

 

tablett