Start Aktuellt Metodbok Resurser Nätverk Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

4-länssamverkan Workshop

Nätverk

NEPI har ambitionen att bygga upp ett och aktivt nätverk kring uppföljning av läkemedel NEPI som huvudansvarig för nätverkets aktiviteter.

Fokus för NEPI:s verksamhet under 2010 t o m 2012 har varit att underlätta samordning och kompetensutveckling kring sjukvårdshuvudmännens hantering av krypterade information om utköp av receptbelagda läkemedel på apotek.

Vidare arbetar NEPI aktivt med att förbättra förutsättningarna för vårdens IT-stöd för läkemedel att stödja en effektiv och säker läkemedelsanvändning, inklusive förbättrade möjligheter att följa upp hur läkemedel används.

Under 2013 är fokus stöd till nätverksmedlemmar kring arbetet med Öppna jämförelser läkemedel - ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen samt  Sveriges kommuner och landsting.

 

 

Nät