Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Verksamhet Styrelse Styrdokument Stiftare Utredning 1992 Utvärdering 2000 LÄTTLÄST KONTAKT

Läkemedel kan göra mycket nytta men kan också skada människor som tar dem. Ibland kan de skada för att de används på fel sätt. Men även när läkemedel används som de ska så kan människor bli sjuka av dem.

 

Vi behöver veta mer om läkemedel. Det är viktigt framför allt för nya läkemedel som inte så många använt än. Man kan lära sig mycket om hur läkemedel påverkar människor från särskilda undersökningar, så kallade kliniska prövningar. Men för att ta reda på allt det vi behöver vet om läkemedel måste vi också söka svaren på andra sätt.

 

Andra sätt att lära sig mer om läkemedel är att låta forskare gå igenom patientjournaler. Man kan också ställa frågor till vanliga människor hemma, på apotek eller i sjukhus. Allra vanligast är att använda samlad kunskap över hur läkemedel har sålts på apotek till människor i olika åldrar i skilda landsdelar. Genom att samla information från olika håll kan man lära sig mer om hur läkemedlen påverkar oss.

 

NEPI vill att personer som arbetar med att se hur olika läkemedel används av befolkningen ska känna till varandra. På så sätt hoppas vi att de ska kunna samarbeta mera. Vi har också kontakt med patientorganisationer.

 

NEPI är en stiftelse. Det betyder att vi är helt oberoende av alla de som på ett eller annat sätt har särskilda intressen kring läkemedel. NEPI bildades genom att Sveriges riksdag år 1993 beslutade att stiftelsen skulle bildas och få pengar från staten. Dessa pengar ska användas för att vi i Sverige ska bli ännu bättre på att följa upp hur läkemedel används och de effekter de ger än vi redan är.

 

På så sätt kan du också få bättre och säkrare läkemedel i framtiden.

 

 

Tidningsläsare