Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2017-01-15

Arne Melander in memoriam

Arne.jpg

Som tidigare meddelats så har Professor Arne Melander, Lund, avlidit i hemmet i en ålder av 76 år. Han sörjs närmast av hustrun Agneta och barnen Eva och Olle med familjer.

Arne var in i det sista verksam inom SPF Seniorerna inom det som varit hans livsgärning – att förbättra användningen av läkemedel till nytta för alla patienter. 1995 lämnade han sin tjänst som överläkare i klinisk farmakologi samt professor vid Lunds universitet för att ta ansvar för att bygga upp den av riksdagen nyinstiftade stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi. Under 12 framgångsrika år verkade Arne tillsammans med NEPI:s senare bortgångna styrelseordförande Lars G Nilsson vid NEPI:s dåvarande kansli i Malmö. Under denna tid publicerades ett stort antal forskningsartiklar samt rapporter med fokus på läkemedel inom psykiatri och hjärt-kärlsjukdomar. En viktig roll för Arne var att stödja arbetet vid, och utvecklingen av, landstingens egna kvalitetsarbete kring läkemedel bland annat i form av utbildning och stöd till läkemedelskommittéer runt om i landet. Efter pensionering valde Arne att stödja patientföreningar, framför allt SPF Seniorerna och deras samverkan med PRO. I detta arbete kunde ha dra stor nytta av sina djupa kunskaper kring läkemedel, sitt breda nätverk inom hälso- och sjukvården men även av sina egna erfarenheter som patient.

Som föreläsare och debattör kunde Arne använda sina erfarenheter som Lunda-spexare och en av de lärde i Lund för att snabbt identifiera och lyfta fram kärnan i diskussionerna på ett tydligt och spirituellt sätt. Vi som haft förmån att på skilda sätt få samverka med honom är tacksamma över att ha fått lära känna och inspireras av honom som person och ta del av hans breda allmänbildning. Våra tankar går till hans familj i deras sorg.

Anders Carlsten, fd styrelseordförande NEPI

Andreas Furängen, fd VD Apotekarsocieteten

Mikael Hoffmann, chef NEPI

Peter Höglund, styrelseordförande NEPI

Barbro Westerholm, riksdagsledamot och initiativtagare till NEPI

Se även minnesord i Helsingborgs Dagblad

 

tablett