Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2016-05-31

Antroposofiska medel

- många alternativ inom dagens regelverk

Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag utrett frågan om alternativ för att inkorporera antroposofiska medel i Sveriges läkemedelslagstiftning.

Utredning 2014: Förutsättningar för och konsekvenser av att införliva artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) i svensk läkemedelslagstiftning

Det finns många alternativ och det är därför ganska svåröverskådligt. Läkemedelsboken har ett bra kapitel över

Läkemedelsboken 2016: Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel

Inom antroposofi används även vanliga läkemedel och vården utövas av läkare och sjuksköterskor med svensk legitimation.

De särskilda antroposofiska medlen består av

Det finns gott om möjligheter att ansöka om registrering enligt de olika läkemedelsklasserna inom svensk lagstiftning. Dock finns begränsningar vad gäller t ex att ange ett användningsområde för klassifikation som ett homeopatiskt läkemedel samt i vissa andra situationer. Det ställs också högre krav för läkemedel som ska injiceras.

Debattartikel från NEPI på DN Debatt angående antroposofiska medel 2015-12-14

NEPI har sammanställt de i dagens läkemedelslagstiftning möjliga alternativen i en matris.

Länk till fullständiga dokumentet här

matris.png

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI