Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2015-03-30 (uppdaterad 2015-10-25)

lika-med-tablett.PNG

Generisk förskrivning - 3:e gången gillt?

Läkemedelsverket har för tredje gången sedan 2006 utrett frågan om generisk förskrivning och återigen kommit fram till ett nej.
Läs NEPI:s remissvar med förslag till ett enklare och billigare sätt att införa generisk förskrivning.

Läs NEPI:s remissvar till Socialdepartementet »

Slutlig rapport från Läkemedelsverket maj 2015 »

Bilaga till slutlig rapport med sammanfattning av intressentseminarier, litteraturgenomgång, internationella erfarenheter, kostnadsuppskattning, patientrörlighetsdirektivet samt interna remissvar »

Läs NEPI:s remissvar i Läkemedelsverkets interna remissomgång här »

Läs samtliga remissvar i den interna remissomgången här »

Läs Läkemedelsverkets remiss med preliminär rapport "Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte" här mars 2013 »

Läs regeringens uppdrag till Läkemedelsverket här »

Läkemedelsverkets rapport om generisk förskrivning 2012 »

Läkemedelsverkets rapport om generisk förskrivning 2006 »

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI