Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

14-05-20 (uppdaterad 14-10-01)

NEPI:s omvärldsanalys inför

Nationell läkemedelsstrategi 2015

Centrum för bättre läkemedelsanvändning, CBL, vid Läkemedelsverket har redovisat inkomna underlag för omvärldsanalys inför revidering av Nationell läkemedelsstrategi.

NEPI:s underlag finns inarbetat i rapporten men kan också läsas i sin helhet som Bilaga 1 på sidorna 64-69

Läs de samlade underlagen/omvärldsanalyser här »


Huvudpunkterna i NEPI:s förslag i omvärldsanalysen är

  • Förstärk patientperspektivet
  • Utveckla samverkan mellan professioner genom ett riktat projekt
  • Samla information om utsättning av läkemedel i en informationsdatabas
  • Utveckla en strategi för kliniska beslutsstöd baserat på öppna data samt en förståelse för att ett beslutsstöd består av 4 delar - mjukvara/gränssnitt; beslutsalgoritmer; områdesspecifik information; patientspecifik information.

 

Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2008