Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

140409

400 000 personer hämtade ut läkemedel utan förmån under januari 2014

Under januari månad så hamnade över 400 000 svenskar i en situation där de ofta inte vet om priset på det läkemedel de måste betala helt själv kan variera mellan apotek, om de vet det så lämnar inte alla apotekskedjor prisinformation som kan användas för prisjämförelser och dessutom får läkemedlet inte bytas ut mot generiska alternativ - inte ens om Läkemedelsverket bedömt dem som utbytbara.

För receptläkemedel som ej kan förskrivas med förmån är prissättningen för läkemedelsföretag fri. Men även apoteken är fria att bestämma sina egna vinstmarginaler. Det innebär att förskrivaren saknar prisinformation för att priset kan varierar mellan apotek samt att patienten förväntas jämföra priser mellan apotek. Utöver detta så går det inte att byta ut dessa läkemedel på apotek mot billigare medicinskt utbytbara kopior.

Stiftelsen NEPI har tidigare tillsammans med företrädare för läkemedelskommittéerna uppmärksammat detta med debattartiklar i bl a Svenska Dagbladet. Läs mer här »

Inför kallelse till ett rundabordssamtal vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket tog NEPI fram statistik över hur många individer som drabbas av dessa oförutsedda konsekvenser av ett komplext och svåröverskådligt regelverk. Under januari månad hämtade mer än 400 000 unika individer ut minst ett sådant recept på apotek till en kostnad av 128 miljoner kronor. En mindre del av dessa kostnader kan ha täckts av landsting enligt Smittskyddslag eller överenskommelse med staten om särskild undantagshantering av särskilt utsatta patienter. 400 000 unika individer per månad motsvaras uppskattningsvis av 1,2 till 1,6 miljoner unika individer under ett år då en och samma patient kan hämta ut ett läkemedel flera gånger på ett år.

NEPI har också lämnat ett förslag på hur regelverket skulle kunna förenklas avsevärt och därmed både underlätta för patient och förskrivare i patient-läkarmötet samt skydda patienten från onödigt höga kostnader. Förslaget bygger på att samtidigt tillåta utbyte även för läkemedel utanför förmånen samt att se över och reglera apotekens påslag vid expediering av dessa läkemedel. Grundprincipen skulle vara att samma arbetsinsats ersätts med samma belopp vare sig receptexpedieringen avser ett receptförskrivet läkemedel som omfattas av förmån eller ej. Förslaget stöds av Handikappförbunden (HSO), Sveriges läkarförbund, Sveriges läkemedelskommittéer (LOK) samt Föreningen för generiska läkemedel (FGL).

Läs NEPI:s ställningstagande inför rundabordssamtalen här »

Läs ett mer detaljerat dokument som inkluderar aktuell statistik här »

140409 har de forskande läkemedelsföretagens intresseförening (LIF) uttalat sig i frågan och stödjer en fördjupad utredning av frågan om utbyte, prisinformation och eventuell reglering av apotekens marginal.

Tabell:

Uthämtade recept under januari månad av humanläkemedel som ej kan förskrivas inom förmån. Antal unika individer per läkemedelsgrupp på ATC3-nivå samt total kostnad för expediering. I vissa fall kan landstingen fakturerats kostnaden enligt överenskommelse med staten om särskild undantagshantering eller enligt Smittskyddslag.

Källa: Socialstyrelsens läkemedelsregister. TLV databas över giltiga förmånsbeslut.

Samtliga expeditioner med varukoder avseende humanläkemedel (ATC A-V) under januari månad har rensats för varukoder med giltiga förmånsbeslut under aktuell period. Samtliga kvarvarande expeditioner med registrerad landstingskostnad har rensats bort. För kvarvarande expeditioner har antalet unika individer per ATC3-grupp beräknats. De vanligast förekommande handelsnamnen i varje läkemedelsgrupp har angivits.

Per läkemedelsgrupp ATC3
JANUARI 2014

Handelsnamn – exempel
Observera att det kan finnas olika styrkor och förpackningsstorlekar där en del kan ingå i förmån en och andra inte gör det. Antal patienter och kostnad avser endast de som inte ingår i förmånen.

Patienter

Total kostnad

TOTALT

402 669

128 451 785 kr

G03     Könshormoner

Vagifem, Cerazette, Yasmin, Yaz, Zoely, Mini-Pe, Exlutena, Yasminelle, Gestrina, Desogestrel NN

137 385

36 566 054 kr

R05     Medel mot hosta och förkylning

Mollipect, Nipaxon, Bisolvon, Theracough, Bromhexin,

71 433

18 207 807 kr

G04     Urologiska medel

Cialis, Sildenafil NN, Viagra, Levitra, Avodart, Idilico

27 033

22 378 923 kr

J01     Antibakteriella medel för systemiskt bruk

Doxyferm, Kåvepenin, Trimetoprim NN, Amimox, Heracillin, Spektramox, Oracea, Klacid

24 300

3 378 066 kr

A02     Medel vid syrarelaterade symtom

Ranitidin, Omeprazol NN, Zantac, Andapsin, Losec, Nexium, Famotidin NN

14 260

2 252 038 kr

N05     Neuroleptika, lugnande medel & sömnmedel

Circadin, Stilnoct, Sobril, Nitrazepam NN, Melatonin NN

13 660

3 503 651 kr

A11     Vitaminer

D-vitamin Olja ACO Detremin, C-vitamin APL, Ido-C

12 128

2 239 680 kr

C05     Kärlskyddande medel

Scheriproct, Doloproct

11 150

1 655 198 kr

M01     Antiinflammatoriska & antireumatiska medel

Artrox, Naproxen, Voltaren, Ipren, Glucosine, Ibumetin. Glukosamin NN

10 221

1 998 538 kr

R01     Medel vid nässjukdomar

Nasonex, Rhinocort Aqua, Fenazon APL, Nezeril, Livostin, Lomudal

9 485

1 334 593 kr

G02     Övriga medel för gynekologiskt bruk

Nuvaring, Jaydess

9 204

3 668 402 kr

M02     Utvärtes medel vid led- & muskelsmärtor

Orudis, Voltaren gel, Diclofenac NN gel,

8 055

896 845 kr

R06     Antihistaminer för systemiskt bruk

Lergigan comp, Lergigan, Zyrlex, Postafen, Clarityn, Kestine, Cetirizin NN, Loratadin NN

7 852

955 135 kr

A06     Medel vid förstoppning

Forlax junior, Laxoberal, Laktulos, Resulax, Dulcolax

5 951

551 857 kr

D10     Medel mot akne

Epiduo, Duac, Tretinoin APL, Basiron

5 874

1 750 649 kr

D01     Svampmedel för utvärtes bruk

Daktacort, Fungoral, Pevaryl, Lamisil, Canesten

5 294

530 037 kr

ÖVRIGT

c:a 30 000

26 584 316 kr

 

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI