Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2012-05-15

Ny Läkartidningsartikel:

Mycket vanligt med fel i läkemedels- och
receptlistorna

Inaktuella ordinationer, receptdubbletter och saknade ordinationer är mycket vanliga i både läkemedelslistan i patientjournalen och bland de sparade recepten i Receptdepån. Mer än åtta av tio patienter med fem eller flera läkemedelsordinationer hade minst en avvikelse mellan uppgifterna i läkemedelslistan och de aktuella ordinationerna respektive mellan läkemedelslistan och receptlistan. Bristerna i överensstämmelse mellan patientens olika informationskällor gör att risken för förväxlingar och felmedicinering är påtaglig.

3-listor.png

Artikeln "Patientuppgifter om ordinationer jämförda med journaler och receptdatabas - Mycket vanligt med fel i läkemedels- och receptlistorna."

av Anders Ekedahl, Eva Tärning, Hans Rutberg, Maria Yngvesson och  Mikael Hoffmann belyser ett vanligt problem hos patienter med många läkemedel. Bilden visar hur de olika listorna i vård och på apotek överlappar med varandra och patientens uppfattning om aktuella ordinationer. I studien inkluderades patienter 18 år och äldre med minst 5 läkemedel i den elektroniska patientjournalen.

Ett stort tack till farmaceutstudenterna Marwa Al-Fakhri, Clara Andersson, Dina Babic, Helen Brosius, Julia Jönsson, Hanna Karlsson, Nadja Lubarsky och Helen Ly som genomförde datainsamling, rekryterade och intervjuade patienter samt registrerade uppgifterna i databasen.

Läs artikeln här »

Sammanfattning:

  • Läkemedelslistan i den elektroniska patientjournalen är en förteckning med patientens ordinerade läkemedel.
  • Om läkemedelslistan är uppdaterad kan den vara en översikt för både patienten och vården över patientens aktuella ordinerade behandling.
  • Receptlistan är en förteckning över aktuella och inaktuella recept som finns sparade elektroniskt i den nationella receptdepån och som det går att göra ytterligare expedieringar på. Slutexpedierade recept med aktuella ordinatoner saknas i receptlistan.
  • 8 av 10 patienter hade minst en avvikelse (i genomsnitt 29 %) mellan aktuell medicinering och ordinationer i journalens läkemedelslista.
  • 9 av 10 patienter hade minst en avvikelse (i genomsnitt 38 %) mellan aktuell medicinering och sparade recept i receptdepån.

 

tablettburk