Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Pregabalin (Lyrica) används inte enligt

nationella riktlinjer

- en analys av insättningsordning och dosering

Rapport från en av grupperna i NEPI:s kurs "Hantering av individdata läkemedel" 2011.


Författare

Västra Götalandsregionen
- Lena Gustafsson, Anna Lindhé, Bo Palaszewski

Landstinget i Värmland
- Catrin Furster, Tove Tevell

Läs mer här »

Syfte

Studien syftade till att kartlägga hur Lyrica (pregabalin) används i Sverige för att se om användningen är relevant i förhållande till gällande rekommendationer. Avsikten var att belysa prevalens och incidens, könsskillnader, insättnings-ordning i förhållande till rekommendationer samt vilka verksamheter som förskriver/nyinsätter preparatet.

Undersökningen syftade också till att studera dosering kopplat till misstanken om missbruk. Kartläggningen ger förhoppningsvis läkemedelskommittéerna möjlighet att diskutera förskrivningen av Lyrica med berörda verksamheter.

Figur-pregabalin.png

Figur 3.
Andel patienter nyinsatta på pregabalin som ej tidigare fått antidepressiva (N06A) eller antiepileptika (N03), per län och riket 2010. Wash-out 12 månader.

Slutsats

Det finns nationella rekommendationer för läkemedelsbehandling av neuropatisk smärta, epilepsi och generaliserat ångestsyndrom. Det finns också lokala rekommendationer i många landsting.

Följsamheten till nationella och lokala rekommendationer vad gäller användningen av pregabalin är dock inte så stor. Myndigheter och läkemedelskommittéer behöver förbättra implementeringen av framtagna rekommendationer för att kunna konkurrera med läkemedelsindustrins budskap.

Detaljerade lokala rekommendationer avseende vilka preparat patienten ska ha prövat innan pregabalin, hur effekten ska utvärderas samt vilken verksamhet som ska förskriva pregabalin i första hand skulle troligen också vara värdefulla att ta fram.

 

tablett