Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Uppföljning av läkemedel
– en gemensam angelägenhet för Apotekaresocieteten och Svenska läkaresällskapet

Apotekarsocieteten

Stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi – arbetar för att främja uppföljning av läkemedels användning. Svenska läkaresällskapet är fr o m november, tillsammans med Apotekarsocieteten, ansvarig för stiftelsens verksamhet. I och med detta är NEPI nu en naturlig kontaktyta mellan två av de största politiskt och fackligt obundna organisationerna för vård- och läkemedelsfrågor.

Den nya relationen mellan Apotekarsocieteten och Svenska läkaresällskapet innebär nya möjligheter för NEPI att fungera som en oberoende aktör i läkemedelsfrågor och på olika sätt främja såväl god användning som uppföljning av läkemedel. Andreas Furängen, VD på Apotekarsocieteten och Mats Bauer, VD på Svenska läkaresällskapet säger:

- Det är väldigt bra att Svenska läkaresällskapet tillsammans med Apotekarsocieteten tar ett ansvar för NEPI. En av Apotekarsocietetens deviser lyder - kompetenser i samverkan - nu får både läkare och farmacevter ett konkret forum att utveckla och jobba tillsammans med.

NEPI har tidigare som stiftare haft Apoteket AB samt Apotekarsocieteten. Omregleringen av apoteksmarknaden innebar att Apoteket AB:s uppdrag förändrades. En departementspromemoria från Socialdepartementet föreslog därför 2009 en förändrad organisation för stiftelsen med ett ökat inflytande från Apotekarsocietetens närmaste motsvarighet hos förskrivare. Förändringen, den så kallade permutationen, har godkänts av Kammarkollegiet.

Verkställande direktör för NEPI är sedan 2007 Mikael Hoffmann.

NEPI:s nya styrelse består av:

- Peter Höglund, klinisk farmakolog, Lund (styrelseordförande)

- Ylva Böttiger, klinisk farmakolog, Stockholm

- Bo Carlberg, specialist i internmedicin, Umeå

- Anders Carlsten, apotekare, Centrum för bättre läkemedelsanvändning, Läkemedelsverket

- Andreas Furängen, apotekare, VD för Apotekarsocieteten

För ytterligare information:

Mikael Hoffmann

070-608 20 28

mikael.hoffmann(at)nepi.net

Peter Höglund

046-177979

peter.hoglund(at)skane.se

Andreas Furängen

08-723 50 61

andreas.furangen(at)swepharm.se

Mats Bauer

08-440 88 88

mats.bauer(at)sls.se

 

Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2008